depositphotos_22522337-stock-illustratio
d6517492c502dccab7b2c228f9d8b7d3.jpg

ÜDY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ÜDY4 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri

 2. Yük-Eşya-Kargo taşımacı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler

 3. Öğrenciler

 4. En az ön lisan mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ön lisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY4 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın  açacağı sınavlara girebilirler. 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik Belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                     : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                      : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • N2 (Yurtiçi Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda                    : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda                    : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

ÜDY4 Belgesi Nasıl Alınır?

85 saat süren ÜDY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY4 Belgesini alabilirler.

ÜDY4 – Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 2. Diploma fotokopisi (en az ön lisan diploması)

 3. 1 adet biyometrik fotoğraf

 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont

 5. Adli sicil belgesi

 6. Eğitim Başvuru formu

ÜDY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

85 saat süren ÜDY4 Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı

 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri

 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

 • Ulusal Sözleşmeler

 • Gümrük ve Kaçakçılık Mevzuatı

 • Mali Yönetim

 • İdari Yönetim

 • Pazar/Piyasa Şartları

 • İlk Yardım

 • ADR/AETR ve Trafik Güvenliği

 • Trafik Adabı

 • Meslek Ahlakı

 • Trafik Güvenliği

depositphotos_21610797-stock-illustratio
thumb_-29230.jpg