depositphotos_22522337-stock-illustratio
d6517492c502dccab7b2c228f9d8b7d3.jpg

ÜDY3 – Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki

Yeterlilik Eğitimi

ÜDY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri

 2. Yük-Eşya-Kargo taşımacılığı ve lojistik sektöründe kariyer yapmak isteyenler

 3. Öğrenciler

 4. En az ön lisan mezunu olan herkes

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az ön lisans mezunu adaylar zorunlu ÜDY3 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler.

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. 

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda             : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                   : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                    : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

ÜDY3 Belgesi Nasıl Alınır?

104 saat süren ÜDY3 - Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ÜDY3 Belgesini alabilirler.

ÜDY3 – Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 2. Diploma fotokopisi (en az ön lisan diploması)

 3. 1 adet biyometrik fotoğraf

 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont

 5. Adli sicil belgesi

 6. Eğitim Başvuru formu

ÜDY3 - Uluslararası Eşya - Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

104 saat süren ÜDY3 Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Üst Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı

 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri

 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

 • Sözleşmeler

 • Gümrük, TIR ve Kaçakçılık Mevzuatı

 • Uluslararası Konvansiyonlar

 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri

 • Mali Yönetim

 • İdari Yönetim

 • Pazar/Piyasa Şartları

 • İlk Yardım

 • ADR/AETR ve Trafik Güvenliği

 • Trafik Adabı

 • Meslek Ahlakı

 • Trafik Güvenliği

depositphotos_21610797-stock-illustratio
thumb_-29230.jpg