456.png
novolux.png

                     2018 SRC SINAV SORU VE CEVAPLARI

SORU 1

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

1. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?

A) Tüketimin azalması

B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi

C) Meslek erbabının niteliğinin artması

D) Paranın önem kazanması
 


 

SORU 2

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.
Açıklama:
Araçların uzunluk ve genişliği

Araçların Azami (EN FAZLA) genişliği: 2.55 metre 
Araçların Azami (EN FAZLA) yüksekliği: 4.00 metre

2. Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?

A) 2.50 

B) 3.80 

C) 4.00 

D) 4.20
 


 

SORU 3

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

3. Benzinli motorda hava filtresi kirli ise ne olur?

A) Motor az yağ yakar.

B) Motorun gücü artar.

C) Motorun gücü azalır.

D) Motor çok yağ yakar.
 


 

SORU 4

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

4. Yakıt içerisinde toz, su, pislik varsa motor nasıl çalışır?

A) Yüksek devirde

B) Düzensiz, tekleyerek

C) Zengin karışımla

D) Rölantide
 


 

SORU 5

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

5. Dizel motorlu araçları çalıştırırken, marşa basmadan önce gösterge panelindeki lambalardan hangisinin sönmesi beklenmelidir?

A) Yağ lambasının

B) Kızdırma bujisi lambasının

C) El freni lambasının

D) Sinyal lambası
 


 

SORU 6

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

6. Omurga hasarı olduğu bilinen bir hasta taşımak gerektiğinde nasıl taşınmalıdır?

A) Bir kişi dikkat ederek sırtında taşır

B) Yaralı en üç kişi ile omurga düzlemi korunarak taşınır

C) Yaralıyı bir çarşaf üzerine koyarak taşıma

D) Yaralı hareket etmeyecek şekilde kucakta taşıma
 


 

SORU 7

Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

7. Baş yaralanmalarında kulak veya burundan kan geliyorsa sebebi ne olabilir?

A) Tansiyon düşmesi

B) Mikroplara bağlı hastalık

C) Beyinde hasar sonucu olan kanama

D) Yaralının şoka girmesi
 


 

SORU 8

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

8. Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada ilk önce hangisi yapılır?

A) Kanama yerine tentürdiyot sürülür

B) Kanama yerine pamuk bastırılır

C) Temiz olan el veya parmakla yara yerine basınç uygulanır

D) Hiçbir şey yapılmadan derhal hekime götürülür
 


 

SORU 9

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.
Açıklama:

Kasko sigortası isteğe bağlı bir sigorta türüdür, 
Trafik sigortası ise zorunlu sigorta türüdür.

9. Kısaca trafik sigortası olarak adlandırılan sigorta ile kasko sigortası arasındaki farkları gösteren aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kasko sigortası isteğe bağlıdır, trafik sigortası zorunludur.

B) Trafik sigortası sorumluluk sigortasıdır, kasko sigortası mal sigortasıdır.

C) Kasko sigortası zorunlu sigortadır, trafik sigortası isteğe bağlıdır.

D) Trafik sigortası sigortalının üçüncü şahıslara verdiği zararı, kasko sigortası ise sigortalının zararını karşılar.
 


 

SORU 10

Bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
Açıklama:
Sigorta poliçesi kural olarak yazılı olarak düzenlenir.

10. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir.

B) Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir. 

C) Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır. 

D) Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir.
 


 

SORU 11

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

11. Yükün teslim yerine varışından sonra koşullar malların tesliminin engellendiği hallerde taşımacı kimden talimat ister? 

A) Alıcıdan 

B) TIR Acentesinden 

C) Göndericiden

D) Bankadan
 


 

SORU 12

 Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

12. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na göre, “kaçakçılık suçu işlemek amacıyla gerekli hazırlıkların yapılmasına rağmen, failin (suçlunun) kendi isteği dışında alınan engelleyici önlemler nedeniyle fiilin meydana gelmemesi” durumunun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teşebbüs

B) Teşekkül

C) Toplanma 

D) Toplu Kaçakçılık
 


 

SORU 13

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

13. Bir menfaat karşılığı olsun veya olmasın kaçakçılık suçu işleyenlerin hal ve sıfatlarını bilerek yardım edenlere nasıl ceza verilir?

A) Kendileri suçu işlemedikleri için ceza verilmez

B) Asıl suçluya verilecek cezanın yarısı verilir

C) Asıl suçluya verilecek cezanın iki katı verilir

D) Asıl suçluya verilecek cezanın aynısı verilir
 


 

SORU 14

 Bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.

14. Aşağıdakilerden hangisi İletişim Teknolojileri’ nin sağladığı avantajlardan değildir?

A) Bilgilere her an her yerden 

B) Hızlı erişim 

C) Verimlilik ve karlılık 

D) Esneklik Karmaşıklık
 


 

SORU 15

 Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

15. Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?

A) 1/500

B) 1/1000

C) 1/5000

D) 1/10000
 


 

SORU 16

Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

16. Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?

A) Bencil

B) Hoşgörülü

C) Aşırı tepki gösteren

D) Görgüsüzce davranan
 


 

SORU 17

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

17. Kentlerimizin en büyük sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığında trafiği açmayacağını BİLE BİLE SÜREKLİ KORNA ÇALARAK, çevrede bulunanların gürültü kirliliğine maruz bırakılması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunmadığını gösterir?

A) Öfke

B) Sabır

C) İnatlaşma

D) Aşırı tepki
 


 

SORU 18

 Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

18. Aşağıdakilerden hangisi stres belirtilerden biri değildir?

A) Uykunun gelmesi

B) Kaslarda gerginlik

C) Düzensizleşen solunum

D) Nabzın artması
 


 

SORU 19

 Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

19. Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?

A) İçsel denetim (kontrol) odağı algısı

B) Dışsal denetim odağı algısı

C) Şans ya da kariyercilik algısı

D) Öz yetkinlik algısı
 


 

SORU 20

Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

20. Öfkenin kontrol edilmesinde en önemli kriter nedir?

A) Motivasyon

B) Oto-kontrol

C) Sinirlere hâkimiyet

D) Sakin davranmak
 


 

SORU 21

 Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.
Açıklama:
Geriye doğru bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülere;
1. DEFA ( 2 AY ) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve herhangi bir sürücü kursunda tra? k ve çevre bilgisi eğitimi için gönderilir. Kursu başarı ile tamamladığını belgeleyenlerin sürücü belgesi 2 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

2. DEFA ( 4 AY) ay süre ile sürücü belgesi geri alınır ve psiko teknik değerlendirme merkezlerinde psiko teknik değerlendirmeye tabi tutulurlar. Muayene sonunda sürücü belgelerinin geri verilmesinde sakınca olmayanlara ait sürücü belgeleri 4 aylık süre bitiminde geri iade edilir.

3. DEFA ise sürücü belgeleri SÜRESİZ olarak iptal edilir.

21. Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen BİRİNCİ DEFA sürücüler hakkında aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

A) Sürücü belgeleri 2 ay süreyle geri alını

B) Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır

C) Sürücü belgeleri 6 yıl süreyle geri alınır

D) Hiçbir işlem yapılmaz
 


 

SORU 22

Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.
Açıklama:
ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER 
1) Kırmızı ışıklı tra? k işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
2) Taşıt giremez tra? k işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen tra? ğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme, 
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen tra? ğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme, 
4) Arkadan çarpma, 
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme, 
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme, 
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama, 
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,, 
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma. 
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. 
ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER 
1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma 
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar 
3) Kaza yerini terketmek 
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

22. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

A) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.

B) Öndeki araca arkadan çarpma

C) Uyuşturucu ve keyif verici madde kullanmak

D) Takip mesafesine uymamak
 


 

SORU 23

 Bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
Açıklama:
ASLİ KUSUR SAYILAN HALLER 
1) Kırmızı ışıklı tra? k işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme, 
2) Taşıt giremez tra? k işareti bulunan karayoluna veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen tra? ğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girme, 
3) İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen tra? ğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme, 
4) Arkadan çarpma, 
5) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme, 
6) Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma,
7) Şeride tecavüz etme, 
8) Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama, 
9) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama, 
10) Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama, 
11) Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında parketme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama,, 
12) Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak parkedilmiş araçlara çarpma. 
Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler asli (esas) kusurlu sayılırlar. 
ASLİ KUSUR SAYILMAYAN HALLER 
1) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma 
2) Uyuşturucu ve Keyif verici madde kullananlar 
3) Kaza yerini terketmek 
4) Alkollü araç kullanmak Yukarıda sayılan hal ve hareketlerde bulunan sürücüler adli kusurlu sayılırlar. UYARI: Ölümlü ve Yaralanmalı Kazalar ADLİ KUSUR niteliği taşır ve olaya savcılık el koyar

23. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında ASLİ KUSUR sebebi sayılır?

A) Sürücü belgesi olmadan araç kullanma

B) Kaza yerini terketmek

C) Hız sınırlarını % 30' u aşmak

D) Geçme yasağı olan yollarda öndeki aracı geçme
 


 

SORU 24

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

24. Aşağıdakilerden hangisi, şehirler arası kara yollarını düzenlemek ve işaretlemekle görevlidir?

A) Yapı işleri Genel Müdürlüğü

B) Karayolları Genel Müdürlüğü

C) Çevre Koruma Genel Müdürlüğü

D) Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 


 

SORU 25

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.
Açıklama:

TRAFİK DÜZENİNİN SAĞLANMASI: 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
TAŞIMA DÜZENİNİN SAĞLANMASI: 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

25. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden; trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Medeni Kanun

B) Türk Ceza Kanunu

C) Karayolları Trafik Kanunu

D) 2872 Sayılı Çevre Kanunu
 


 

SORU 26

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

26. “Yetki belgesi sahipleri; yapacakları taşımacılık faaliyetlerinde diğer yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgelerinde kayıtlı özmal taşıtları geçici olmak kaydıyla kullanabilirler.” ifadesindeki boşluk Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Müteselsilen sorumlu olmak şartı ile

B) Müştereken sorumlu olmak şartı ile

C) Arıza, kaza ve benzeri istisnai hallerde

D) Yoğun talep durumunda
 


 

SORU 27

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

27. Ulusal mevzuatımızda taşıma sözleşmeleri hangi kanunda düzenlenmiştir?

A) Borçlar Kanunu

B) Medeni Kanun

C) Ticaret Kanunu

D) CMR Konvansiyonu
 


 

SORU 28

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.
Açıklama:
ÇALIŞMA SÜRELERİ

GÜNLÜK ÇALIŞMA (SÜRÜŞ): Şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde; toplam olarak 9 saatten ve devamlı olarak 4,5 saatten fazla araç sürmeleri yasaktır.

HAFTA TATİLİ: Bu şoförler en fazla 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 1 günlük hafta tatilini kullanmak zorundadırlar. Hafta tatili en az 24 saattir.

15 GÜNLÜK ARDIŞIK ÇALIŞMA: Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi 90 saati aşamaz.

MOLALAR: Sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda, eğer istirahata çekilmiyor ise en az 45 dakika mola almaları mecburidir. Bu molalar sürekli 4,5 saatlik araç kullanma süreleri içerisinde en az 15 dakikalık molalar şeklinde de kullanılabilir.

GÜNLÜK DİNLENME:Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. Bu süre, biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilir. Ve bu durumda günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek 12 saate çıkartılır. 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az 9 saate indirilebilir. Aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede her bir şoför en az 8 saat kesintisiz olarak dinlenecektir.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ: Haftada toplam 56 saat çalışılır. 

28. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?

A) 45

B) 56

C) 90

D) 100
 


 

SORU 29

 Bu sorunun doğru cevabı D şıkkıdır.
Açıklama:
Eskiyen trafik işaret levhalarını değiştirme görevi KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİTTİR.

29. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre; Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu Ve Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunun görev ve yetkileri arasında yer almaz?

A) Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

B) Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak,

C) Fahri trafik müfettişi adaylarını Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna önermek

D) Eskiyen trafik işaret levhalarını değiştirmek
 


 

SORU 30

Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

30. Karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek; taşımacılık faaliyetlerinde düzeni ve güvenliği sağlamak hangi bakanlığın görev ve yetki alanı içerisindedir?

A) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

C) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

D) Milli Eğitim Bakanlığı
 


 

SORU 31

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

31. “88-89” kuralı olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylerken geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fren mesafesi

B) İntikal mesafesi

C) Takip mesafesi

D) Duruş mesafesi
 


 

SORU 32

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

32. Hızı 110 Km/h olan bir aracın, kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 45 Metre 

B) 55 Metre 

C) 70 Metre 

D) 80 Metre 
 


 

SORU 33

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

33. Aşağıdakilerden hangisi kazalarda sürücü ve yolcuları korumak amacıyla geliştirilen sistemlerden değildir?

A) Katlanabilir direksiyon

B) Darbeyi emen tamponlar

C) Açılabilir tavan

D) Hava yastıkları
 


 

SORU 34

Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

34. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için ikinci derecede pasif güvenlik gereçlerinden biridir?

A) Fren sistemleri

B) Kapı içi barları

C) Korna

D) Farlar
 


 

SORU 35

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.
Açıklama:

BİRİNCİ DERECE GÜVENLİK (AKTİF GÜVENLİK) TERTİBATLARI 
a. Fren sistemleri (ABS, ASR, ESP)

b. Silecekler

c. Korna

d. Farlar

e. Isıtılabilen arka camlar

f. Üçüncü stop lambası

g. Geniş ön camlar

h. Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar vb

İKİNCİ DERECE GÜVENLİK (PASİF GÜVENLİK) TERTİBATLARI 
a. Emniyet camı (Lamelli cam)

b. Emniyet kemerleri

c. Hava yastığı (Airbag)

d. Emniyet direksiyonu

e. Planlı deformasyon noktaları

f. Baş arkalıkları

g. Kapı içi barları

35. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için birinci derecede aktif güvenlik gereçlerinden biridir?

A) Planlı deformasyon noktaları

B) Silecekler

C) Kapı içi barları

D) Emniyet camı
 


 

SORU 36

Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

36. Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?

A) Durma

B) Bekleme

C) Duraklama

D) Park etme
 


 

SORU 37

Bu sorunun doğru cevabı A şıkkıdır.

37. Lastik hava basıncını neye göre ayarlarız?

A) Üreticinin tavsiye ettiği basınca göre

B) Çevremize sorarak

C) Gözle kontrol yaparak

D) Güvendiğimiz lastik tamircisine
 


 

SORU 38

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

38. Aşağıdakilerden hangisi lastik depolama standartlarına uyulmadığı takdirde lastiklerde meydana gelebilecek problemdir?

A) Daha iyi bir yol tutuşu sağlar

B) Hava basınçları sabit kalır

C) Sertleşir ve çatlamaya başlar

D) Jantların rengi solar
 


 

SORU 39

 Bu sorunun doğru cevabı C şıkkıdır.

39. Ticari araç sürücüsü yola çıkmadan önce yasal olarak araçta bulundurması gereken resmi evraklar bulundurmak ve bu evrakların her iş öncesi araçta bulunup bulunmadığını kontrol etmek zorundadır.

Buna göre araçta bulundurulması zorunlu olan evraklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

 

A) Mesleki Yeterlilik Belgesi (Src belgesi) ve Sürücü Belgesi 

B) Taşıma senedi ile yükün sevk irsaliyesinin birer nüshasını taşıtlarında bulundurmaları zorunludur. 

C) Kasko poliçesi 

D) Tescil ve trafik belgesi (ruhsat)
 


 

SORU 40

 Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır.

40. İşyerlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda işçilerin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruyucusuz makine kullanmak.

B) İş yerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda alınan tüm önlemlere uymak

C) Kişisel koruyucu malzeme kullanmamak.

D) İş yerinde meydana gelen bir arızaya, işveren veya işveren vekillerine bildirmeden arızaya hemen müdahale etmek.
 

159.png
258.png
car-34326_960_720.png