ODY4 - Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi

ODY4 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük Eşya, Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri

 2. Yük Eşya, Kargo taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler

 3. Öğrenciler

 4. Lise Mezunu olan herkes 

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY4 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar.
Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır. 

 • K1 (Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı / Tüzel Kişiler) belgeli firmalarda   : ODY4 belgeli en az bir yönetici

 • K3 (Yurtiçi Ticari Ev/Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda              : ODY4 belgeli en az bir yönetici

 • L1 (Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                                    : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • M1 (İliçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                                          : ODY4 belgeli en az bir yönetici

 • M2 (Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                                     : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • N1 (İliçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda                        : ODY4 belgeli en az bir yönetici

 • N2 (Yurtiçi Nakliyat Ambarı İşletmeciliği) belgeli firmalarda                   : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • P1 (İliçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda                                        : ODY4 belgeli en az bir yönetici

 • P2 (Yurtiçi Dağıtım İşletmeciliği) belgeli firmalarda                                  : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • R1 (Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda                 : ÜDY4 ve ODY4 belgeli en az birer yönetici

 • T3 (Eşya Terminali İşletmeciliği) belgeli firmalarda                                   : ODY4 belgeli en az bir yönetici

ODY4 – Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 2. Diploma fotokopisi (en az lise diploması)

 3. 1 adet biyometrik fotoğraf

 4. Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont

 5. Adli sicil belgesi

 6. Eğitim Başvuru formu

ODY4 - Yurtiçi Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçeriği

71 saat süren ODY4 Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yöneticilik eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı

 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri

 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

 • Ulusal Sözleşmeler

 • Gümrük ve TIR Mevzuatı

 • Mali Yönetim

 • İdari Yönetim

 • Pazar/Piyasa Şartları

 • İlk Yardım

 • AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği

 • Trafik Adabı

 • Meslek Ahlakı

 • Trafik Güvenliği

ODY4 Belgesi Nasıl Alınır?

71 saat süren ODY4 - Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY4 Belgesini alabilirler.

               ÇETİNEL      MESLEKİ YETERLİLİK    KURSU   tel: +90 266 2491819                                            ÇETİNEL  PSİKOTEKNİK MERKEZİ     tel: +90 266 2491819

                           SRC1-SRC2-SRC3-SRC4-SRC5-ODY-ÜDY-PSİKOTEKNİK  RAPORU

 • Facebook Social Icon
 • ÇETİNEL SRC PSİKOTEKNİK
 • Google+ Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Pinterest Social Icon
 • Instagram Social Icon