depositphotos_22522337-stock-illustratio
d6517492c502dccab7b2c228f9d8b7d3.jpg
depositphotos_21610797-stock-illustratio
thumb_-29230.jpg

ODY3 -  Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi 

ODY3 Eğitimi Kimlere Yönelik?

 1. Yük, Eşya, Kargo taşımacılığı yapan firmaların yöneticileri

 2. Yük, Eşya, Kargo taşımacılığında kariyer yapmak isteyenler

 3. Öğrenciler

 4. Lise Mezunu olan herkes 

* Karayolları Yönetmeliği gereği, en az lise mezunu adaylar zorunlu ODY3 mesleki yeterlilik eğitimlerini tamamladıktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açacağı sınavlara girebilirler. 

Personel İstihdam Zorunluluğu

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi firmalar yetki belgesi türüne göre ÜDY ve/veya ODY Mesleki Yeterlilik belgeli kişi ve/veya kişileri istihdam etmek zorundadırlar. 

Bu şartlara uymayanlar firma faaliyetlerinin durdurulmasına kadar ulaşabilecek cezalarla karşı karşıya kalacaklardır.

 • C2 (Uluslararası ve Yurtiçi Ticari Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda               : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • C3 (Uluslararası ve Yurtiçi Ev ve Büro Eşya Taşımacılığı) belgeli firmalarda      : ODY3 belgeli en az bir yönetici

 • L2 (Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği) belgeli firmalarda                     : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • M3 (Uluslararası ve Yurtiçi Kargo İşletmeciliği) belgeli firmalarda                      : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

 • R2 (Uluslararası ve Yurtiçi Taşıma İşleri Organizatörlüğü) belgeli firmalarda  : ÜDY3 ve ODY3 belgeli en az birer yönetici

ODY3 – Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitimi İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi

 • Diploma fotokopisi (en az lise diploması)

 • 1 adet biyometrik fotoğraf

 • Eğitim ücretinin ödendiğini gösterir belge, dekont

 • Adli sicil belgesi

 • Eğitim Başvuru formu

ODY3 - Uluslararası Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici Mesleki Yeterlilik Eğitiminin içeriği

89 saat süren ODY3 Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitim müfredatında yer alan konu başlıkları şunlardır:

 • Ulaştırma Mevzuatı

 • Ulusal Mevzuatın Taşımacılıkla İlgili Bölümleri

 • Yasal Sorumluluklar ve Sigorta

 • Sözleşmeler

 • Gümrük ve TIR Mevzuatı

 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Teslim Şekilleri

 • Uluslararası Konvansiyonlar

 • Mali Yönetim

 • İdari Yönetim

 • Pazar/Piyasa Şartları

 • İlk Yardım

 • AETR, ADR ve Yükleme Güvenliği

 • Trafik Adabı

 • Meslek Ahlakı

 • Trafik Güvenliği

ODY3 Belgesi Nasıl Alınır?

89 saat süren ODY3 - Uluslararası ve Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Orta Düzey Yönetici eğitimini tamamlayıp Bakanlık sınavında başarılı olanlar ODY3 Belgesini alabilirler.