ÇETİNEL                                                   PSİKOTEKNİK                                          MERKEZİ 
   T EL:  +90 -266-2491819
     GSM: +90  542 2684677

                                                        DUYURULAR                                                   

 

                          KURS KAYITLARIMIZ DEVAM                                                                   ETMEKTEDİR.!!                      

 

Src 1-2-3-4   kurs    başvuru için gerekli belgeler

  • Nüfus cüzdan fotokopisi

  • Diploma fotokopisi

  • Ehliyet fotokopisi

  • 2    adet biyometrik fotoğraf

  • Adli sicil belgesi

  • Eğitim Başvuru formu

 

Src Sınav Tarihleri

Src sınavları her il ve ilçenin sınav tarihleri farklıdır. Sınav tarihlerinin farklı olmasının nedeni src sınavlarının merkezi sistem ile yapılmıyor olmasıdır. Sınavlar her ay ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerince belirlenmektedir. Daha önceki yıllarda sınav yapma yetkisi ulaştırma bakanlığında iken her yılın başında yılda üç veya dört defa yapılan merkezi sınavın tarihleri belirlenirdi. Ancak 2017 yılı itibari ile artık sınavlar her ay yapılmaktadır. 

SRC SINAV  TARİHİ   SRC SINAV  ÜCRETLERİNİN  YATIRILMA 
TARİHİ SRC SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ

Sınav harçları 2021  yılı için 110,00 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. 2021    yılında bu ücret yeniden değerlendirme oranına göre artış gösterebilir. Herhangi bir artış söz konusu olduğunda kursumuz adaylarımıza kısa mesaj göndererek haberdar edilecektir. Harç ücretleri her bir sınav için geçerli olup, sınava girilmemesi ya da sınavda başarısız olunması durumunda tekrar aynı harç ücreti yatırılmaktadır.

SRC Belgesi Başvuru Şartları Hakkında

Src belgesi almak için iki farklı yol izlenir. Birinci yol şu şekildedir; ehliyet alım tarihi 25/02/2003 tarihinden önce B sınıfı ehliyet yada ağır vasıta ehliyete sahip olanlar muafiyet hakkından istifade edebilirler. Ancak, belirtilen tarihten sonra ehliyet sahibi olanlar SRC belgesi almak için mutlaka eğitime katılmaları ve bakanlık tarafından organize edilen sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Aşağıda SRC başvuru şartları maddeler halinde anlatılmıştır.
1) Sürücü belgesi 25/02/2003 tarihinde sonra olanlar mesleki yeterlilik eğitim merkezine giderek yönetmelikte belirtilen müfredata göre SRC eğitimi alarak sınava girerler.
2) Sürücü belgesi 25/02/2003 tarihinde önce olanlar sınava ve eğitime katılmadan ehliyet sınıfına göre SRC belgesi alabilirler. Sürücü belgesi B sınıfı ise SRC 2 ve SRC 4 belgesi, C, D ve E sınıfı ise SRC 1 ve SRC 3 belgesi almak için başvuruda bulunabilirler.
3) Büyük otobüs kullanacak sürücüler yönetmeliğin 36/C maddesine göre 26 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
4) SRC belgesi almak için üst yaş şartı olan 66 yaşından gün almamış olmaları gerekmektedir. Daha önce bu yaş şartı 63 iken 4/5/2016 tarih ve 29702 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak üst yaş şartı yükseltilmiştir. 
5) Yapılacak olan SRC sınavlarında yüz puan üzerinden 60 puan almaktır.

Src Belgesi Sınıfları

Src 1 Belgesi: Ülke sınırları dışına çıkacak olan ve yolcu taşımak için imal edilen araçları kullanacak olan kişiler SRC 1 belgesi almaları gerekir. Gümrük sınır kapıları dışına yapılacak taşımalar Uluslar arası taşımacılık olmasından dolayı bu belge alınır. SRC 1 belgesine sahip olan sürücüler ayrıca SRC 2 belgesine de sahip olmuş olurlar.
Src 2 Belgesi: Sadece yurtiçinde yolcu taşımacılığı yapacak ticari araç kullanıcıları alır. Bu taşımacılık il içi yada iller arası taşımacılıkta yapabilirler. Ehliyet tipine göre istediği yolcu taşıyan araçları kullanma yetkisine haizdirler.
Src 3 Belgesi: Yurt dışına yük ve eşya taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 3 belgesine sahip olmaları gerekmektedir. Src 3 belgesine sahip olan sürücüler ayrıca yurtiçinde de araç kullanabilirler. Bir diğer deyişe SRC 3 belgesi sahipleri ayrıca SRC 4 belgesine de sahip olmuş sayılırlar.
Src 4 Belgesi: Türkiye sınırları içerisinde ticari anlamda eşya, kargo yada yük taşımacılığı yapacak olan sürücüler SRC 4 belgesi alırlar.
Src 5 Belgesi: Karayolunda taşınacak olan bir malın tehlike arz etmesi durumunda Avrupa anlaşması olan ADR hükümlerine göre araç kullanılması gerekir. Tehlikeli Madde Taşımacılığı için ADR belgesi Türkiye’ deki adıyla SRC 5 belgesi almaları gerekir.

Src Belgesi Nasıl Alınır?

Src belgesi almak için öncelikle yetki alan bir eğitim kurumuna kayıt yaptırmanız gerekir. Bu eğitim kurumundan yurtiçi taşımacılığı için 28 saat, uluslar arası taşımacılık yapmak için 32 saat eğitim almanız gerekmektedir. Not: Src eğitimlerinin tamamına katılmak şarttır. Bu eğitimi alan SRC adayları yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavlarında 60 ve üzeri puan almaları gerekmektedir. Bu sınavlarda yanlış sorular doğru soruları etkilemez.